اداره فناوری اطلاعات

واحد فناوری اطلاعات در زمینه نگهداری و پشتیبانی سیستم‌های سخت افزاری، نرم افزاری و شبکه، فعالیت می کند. یکی از اساسی ترین پایه ها در توسعه و به نتیجه رسیدن طرح‌های فناوری اطلاعات، آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در این زمینه است. در این راستا این واحد علاوه بر ایفای مأموریت فوق، وظیفه‌ی ارائه انواع سرویس های اینترنتی را نیز به عهده دارد.

از دیگر وظایف واحد فناوری اطلاعات بایستی به انجام کارهایی نظیر رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری کلیه سیستم‌ها، نگهداری و مدیریت شبکه و پشتیبانی فنی و نرم افزاری از کلیه سیستم ها و شبکه ها و تحلیل و تخصیص انواع سطوح دسترسی کاربران اشاره کرد.

در کل، نظارت، هماهنگی، مشاوره، طراحی، مدیریت، اجرا و پشتیبانی فعالیت های مربوط به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات درون سازمانی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان برعهده اداره انفورماتیک واحد است.

فعالیت های اداره انفورماتیک به شرح زیر است:

نشانی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – جنب دانشکده بهداشت – معاونت پشتیبانی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

شماره تماس: ۳۷۹۲۳۳۲۲