درمان در منزل

معرفی مرکز خدمات پزشکی درمان در منزل

با مراجعه به تاریخ، بخصوص در کشور خودمان ایران، می بینیم درمان و مراقبت توسط طبیب یا حکیم بر بالین بیمار ارائه می گردیده است. همراه با سایر پیشرفت های بشر بیمارستان ها روزبروز مجهزتر گردیدند به نحوی که همه خدمات مراقبتی درمانی به طور اجتناب ناپذیری در بیمارستان ها متمرکز گردید و به درمان در منزل کمتر پرداخته شد. پیچیدگی فزاینده مشکلت روزمره به همراه ایاب و ذهاب و دشواری و پرخطر بودن انتقال بیماران مزمن، صعب العلجا یا محتضر، ترافیک و هزینه های سربار آن همراه حفاظت از بهداشت و سلمت موجب شده مقوله مراقبت از بیمار در منزل مورد توجه قرار گیرد.
بیماران پس از طی دوره درمان در بیمارستان با هدف کلی بهبود وضعیت جسمانی روانی و یا حفظ شرایط موجود، احتیاجا به یک دوره مراقبت در منزل نیز دارند که بر اساس نیاز ایشان می بایست زیر نظر پزشک، تحت مراقبت در منزل قرار بگیرند.
جهاد دانشگاهی واحد اصفهان با استفاده از ظرفیت های علمی، قانونی و نیروی انسانی موجود و با تکیه بر ماهیت و ماموریت وجودی این نهاد، تصمیم بر ایجاد واحد درمان و مراقبت در منزل با عنوان اختصاصی درمانیک نموده است.
درمانیک با ایجاد یک سیستم متمرکز و سازمان یافته با هدف آگاهی تمام افرا دد تیم درمان از وضعیت بیمار، و با استفاده از فناوری های نوین، قابلیت ارائه کلیه خدمات درمانی مراقبتی هماهنگ و تشکل یافته را در هر زمان و مکانی ایجاد می نماید.
ما بزرگترین ارائه دهنده خدمات درمانی و مراقبتی در اصفهان هستیم. نقش ما این است که برای ارائه مراقبت و درمان به بیماران در خانه، زمانی که آنها نیاز به یک پزشک، پرستار و یا هر ارائه دهنده خدمات درمانی و مراقبتی دارند، در دسترس قرار گیریم و ارائه خدمت نماییم.
ارائه این خدمات، علوه بر حصول اطمینان از دسترسی بیماران به مراقبت های اولیه با کیفیت در بیست و چهار ساعت شبانه روز، موجب کاهش فشار بر اورژانس شهر و بیمارستان ها ، صرفه جویی در هزینه های پایدار و به طور گسترده کسب نتایج بهتر برای جامعه می شود.
کارکنان، پرستاران و پزشکان ما مفتخر به ارائه سیستم بهداشتی درمانی با رعایت هنجار های اجتماعی هستند.

نشانی: اصفهان، میدان آزادی، بلوار دانشگاه، کوچه۷(شهید سلیمیان)

شماره تماس: ۳۶۲۴۱۰۹۹

تضمین سلامتی شما

* درمانیک سامانه درمان در منزل*