آزمایشگاه تشخیص طبی

مدیر: لیلا محمدنژاد

راه های ارتباطی:

آزمایشگاه تشخیص طبی

فعالیت کلی: در آزمایشگاه جهاد دانشگاهی آزمایش‌هایی مانند آزمایش بیوشیمی، خون‌شناسی، الکتروفورز، تشخیص مولکولی و بیماری‌های عفونی، ایمونولوژی پیوند، فلوسیتومتری، سم‌شناسی، هورمون‌شناسی با تعرفه‌ی نیمه‌دولتی و تشخیصی دقیق انجام می‌شود.

نشانی: اصفهان، میدان آزادی ، بلوار دانشگاه، کوچه۷(شهید سلیمیان)