31 خرداد 1403

آزمایشگاه تشخیص طبی

جهاد دانشگاهي به عنوان نهادي عمومي در زمينه هاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و پزشكي در حال ارائه خدمت به شهروندان شهر اصفهان مي باشد. در اين راستا آزمايشگاه تشخيص طبي جهاد دانشگاهی تنها آزمایشگاه در استان اصفهان است که کلیه خدمات خود را با تعرفه عمومی غیردولتی به مراجعین ارائه مي‌نمايد.

ساعت کاری آزمايشگاه جهاددانشگاهی اصفهان

ساعت کاری آزمايشگاه تشخيص طبی جهاددانشگاهی اصفهان، شنبه تا پنجشنبه از ساعت 06:30 تا 20:30، به غیر از روزهای تعطیل است.

ساعت کاری: 06:30 تا 20:30

بلوار دانشگاه، کوچه شماره 7(شهید سلیمیان)

بخوانید

آزمایشگاه تشخیص طبی جهاددانشگاهی اصفهان

آزمایشگاه تشخیص طبی جهاد دانشگاهی با تعرفه عمومی غیردولتی در تلاش است با استفاده از کارکنان متخصص کارآزموده، تجهیزات و سیستم‌های مدرن آزمایشگاهی، بهره گیری از سیستم اتوماسیون جامع آزمایشگاهی و فضای فیزیکی مطلوب و مناسب، خدمات آزمایشگاهی دقیق و صحیح را به عموم مردم ارائه نماید.

ساعت کاری: 6:30 تا 20:30

بلوار دانشگاه_کوچه شماره 7(شهید سلیمیان)

بخوانید

60 درصد ارزان‌تر از تعرفه آزمایشگاه‌های خصوصی

آزمايشگاه تشخيص طبي جهاددانشگاهی تنها آزمایشگاه در استان اصفهان است که کلیه خدمات خود را با تعرفه عمومی غیردولتی به مراجعین ارائه مي‌نمايد.

ساعت کاری: 6:30 تا 20:30

بلوار دانشگاه_کوچه شماره 7(شهید سلیمیان)

بخوانید

نشانی: اصفهان، میدان آزادی، بلوار دانشگاه، کوچه شهید سلیمیان(شماره 7)