3 مرداد 1403

آزمایشگاه تشخیص طبی جهاددانشگاهی اصفهان

آزمایشگاه تشخیص طبی جهاددانشگاهی با بهره‌گیری از کارکنان متخصص کارآزموده، تجهیزات و سیستم‌های مدرن، سیستم اتوماسیون جامع آزمایشگاهی و فضای فیزیکی مطلوب و مناسب، خدمات آزمایشگاهی دقیق و صحیح را به عموم مردم ارائه ‌می‌نماید.