8 خرداد 1403

آیین استقبال از نو دانشجویان

نویسنده: طاهره شفیعی

جهاددانشگاهی واحد اصفهان، در تاریخ یک شنبه 23 مهرماه 1402، به استقبال از نو دانشجویان خواهد رفت.

سازمان دانشجویان در غرفه‌ای که در محل درب شرقی دانشگاه اصفهان، روبروی سالن شهید نیلفروش‌زاده تدارک دیده است، با همراهی 15 نفر از اعضای جهاددانشگاهی اصفهان به معرفی بخش‌های مختلف سازمان دانشجویان و همچنین فرصت‌های شغلی موجود در جهاددانشگاهی اصفهان خواهد پرداخت.

گفتنی است، سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی اصفهان در این غرفه ویژه برنامه‌های متنوعی برای دانشجویان پیش بینی کرده است.

مطالب مرتبط