24 فروردین 1403

احساسات کودک من

نویسنده: طاهره شفیعی

مدیریت احساسات همانند بسیاری دیگر از مهارت‌ها نیاز به تمرین و تکرار دارد تا کودکان را برای مواجهه با مسائل روزمره آماده کند. کتاب «احساسات کودک من» شامل تمرین‌هایی برای آموزش مهارت‌های مدیریت احساسات در کودکان است. این کتاب به والدین کمک می‌کند تا بتوانند قدم به قدم در جهت شناخت و ابراز هیجانات به کودکان کمک کنند. 

مطالب مرتبط