8 خرداد 1403

اخبار پژوهشی

طرح جامع گردشگری استان اصفهان در مراحل تصویب

طرح جامع گردشگری استان اصفهان در مراحل تصویب

گروه کاری اقتصاد گردشگری و صنایع دستی با دستور کار بررسی طرح «بازنگری و روزآمد نمودن طرح جامع گردشگری استان اصفهان با رویکرد سرمایه‌گذاری» به ریاست حقیقت‌سرشت معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری اصفهان برگزار شد.

بازتاب فراخوان گرنت پژوهشی جامپ در رسانه‌ها

بازتاب فراخوان گرنت پژوهشی جامپ در رسانه‌ها

گرنت پژوهشی جامپ (جایزه ایده ممتاز پژوهشی) که به‌ عنوان اولین گرنت معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد اصفهان 15 فروردین ماه رونمایی شد، در رسانه‌های مختلف کشور بازتاب ویژه‌ای داشت.

1 2 4 5