24 فروردین 1403

ارائه زیبای علم؛ گفت‌وگوی معنادار با مخاطبین

وقتی اکانتی در سایت‌ها می‌سازیم معمولا یک پیغام تایید از سوی شرکت سازنده برای ما ارسال می‌شود. یکی از جالب‌ترین پیغام‌ها این‌طور شروع می‌شد:

برای درک بهتر علم و پیشرفت در آن ما به یک ویترین زیبا و شفاف نیاز داریم. تا تمام مخاطبان خود را جلب کند.