24 فروردین 1403

اولین گرنت پژوهشی جامپ

معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد اصفهان بر اساس مأموریت محوله، به منظور خلق و بالندگی ایده­‌های پژوهشی نو و در چارچوب اولویت‌­های علمی و مدیریت کشور عزیزمان ایران، حمایت­ مالی و معنوی ویژه­‌ای را از استادان و دانشجویان در قالب «اولین فراخوان گرنت پژوهشی جامپ (جایزه ایده ممتاز پژوهشی)- JUMP»، تعریف کرده است. این رویداد در راستای حمایت از ایده‌­های پژوهشی نوآورانه و پربار در زمینه مگاترندهای مطرح دنیا در سه حوزه­ سلامت و پزشکی، مطالعات شهری و اقتصاد و هنر برگزار خواهد شد.

طراح پوستر: عباس کیانی