1 مهر 1402

ایسنایی‌شو

نویسنده: کارشناس روابط عمومی

ایسنا کلاس اصفهان برگزار می‌کند:

آموزش اصول مقدماتی خبرنگاری

سرفصل‌ها:

_ خبرنویسی و سبک‌های نوین خبری

_ اصول و فنون مصاحبه

_ آیین نگارش و درست‌نویسی در رسانه

شروع دوره: از هشتم مردادماه(یکشنبه‌های هر هفته‌)‌

ثبت‌نام دوره:

ایسنایی شو!

کسب اطلاعات بیشتر

09220520121

پذیرفته‌شدگان در این دوره علاوه بر کسب گواهینامه شرکت در دوره از سوی جهاددانشگاهی، از امتیاز عضویت در خبرگزاری ایسنا منطقه اصفهان بهره‌مند می‌شوند.‌