3 مرداد 1403

ایکنایی شو

کارگاه آموزش خبرنگاری از سوی خبرگزاری ایکنا منطقه اصفهان در قالب ایکنا کلاس برگزار می‌شود. سرفصل‌ها و محورهای آموزشی این دوره شامل خبرنویسی و سبک‌های خبری، اصول و فنون مصاحبه و آیین نگارش و درست‌نویسی در رسانه است.