8 خرداد 1403

بررسی میزان رضایت کارکنان جهاددانشگاهی واحد اصفهان

مرکز افکارسنجی ایسپا شعبه اصفهان به مناسبت روز ملی منابع انسانی، از ۲۵ فروردین ماه سال جاری، اجرای طرحی را با عنوان «میزان رضایت کارکنان»، به منظور سنجش میزان رضایت کارکنان از  جهاددانشگاهی واحد اصفهان آغاز کرده است.

کارکنان معاونت‌های چهارگانه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و پشتیبانی، در این پرسشنامه به سوالاتی در زمینه ماهیت کار، تعاملات سازمانی، فرصت‌های رشد و توسعه، حقوق و مزایا، ارتباط با مدیران، قوانین و ضوابط سازمانی و … پاسخ خواهند داد.

نتایج این نظرسنجی نیز، مبنای برنامه‌ریزی‌های آتی در سازمان و ارائه خدمات بهتر به کارکنان این واحد قرار خواهد گرفت.