31 خرداد 1403

برگزاری سلسله وبینارهای نقد و بررسی مقالات برتر پژوهشکاوی

سلسله وبینارهای نقد و بررسی مقالات برتر پژوهشکاوی با هدف کمک به تشکیل اجتماع‌های علمی تخصصی، ترویج و تمجید از دستاوردهای علمی استاندارد، و ترویج نقد و گفتگوی سازنده برگزار می‌شود.

پژوهش‌کاوی عنوان مجموعه‌ای از رویدادها در معاونت پژوهش جهاددانشگاهی اصفهان است که طی چهار دوره در سال‌های گذشته برگزار شده است.

در چهارمین دوره این رویداد که در دی‌ماه ۱۴۰۱ برگزار شد در کنار معرفی و تقدیر از پژوهشگران و حامیان پژوهش  ۱۰ مقاله برتر حوزه شهری برگرفته از مجلات رتبه‌دار داخل کشور معرفی شدند.

در ادامه همین مسیر و از اواخر آبان امسال سلسله وبینارهایی با حضور نویسنده و یا نویسندگان این مقالات و همچنین دو ناقد تخصصی مرتبط با مقاله برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاری این نشست‌ها، کمک به تشکیل اجتماع‌های علمی تخصصی، ترویج و تمجید از دستاوردهای علمی استاندارد، و ترویج نقد و گفتگوی سازنده است.