8 اسفند 1402

برگزاری همایش مدیریت هوشمند؛ تفکر جهانی و اقدام محلی

همایش «مدیریت هوشمند؛ تفکر جهانی، اقدام محلی» پیرامون محورهایی از جمله بررسی عملکرد مدیران ۱۰۰ شرکت برتر جهان، هوشمندی در مدیریت عصر جدید، مهارت‌های لازم برای تضمین موفقیت مدیران و حلقه مفقوده در مدیریت موفق برگزار خواهد شد.

در این همایش دکتر سید محمد رجایی بنیان گذار مهندسی ذهن مدل RJ و فاطمه جوانمردی کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه شهید بهشتی و مدرس مهارت‌های فکری مدل RJ سخنرانی می‌کنند.

 شرکت‌کنندگان در این همایش گواهینامه معتبر از سوی جهاددانشگاهی دریافت خواهند کرد.