24 فروردین 1403

تفاوت‌های مناظره و مباحثه چیست؟

نویسنده: طاهره شفیعی

مناظره (Debate) در برابر مباحثه (Discussion)

انسان‌ها از ابتدا تاکنون در حال مناظره، بحث و استدلال بوده‌اند. مناظره و مباحثه نقش مهمی در تکامل اندیشه بشری داشته است. اما این دو تفاوت‌های کلیدی دارند که در ادامه ذکر می‌شود:

  • تغییر موضع در برابر عدم تغییر موضع

هدف اصلی افراد در مناظره، پیروزی بر طرف مقابل است. آن‌ها در ابتدا موضعی را اتخاذ و سعی می‌کنند که با منطق و استدلال از آن موضع دفاع کنند؛ در حالی‌که هدف اصلی مباحثه پیروزی بر فرد مقابل نیست و این احتمال وجود دارد که در طول بحث، نظر فرد تغییر کند.

  • برنده شدن در برابر یادگیری

در مناظره هر شرکت‌کننده می‌خواهد بر هر شکلی به‌عنوان «برنده» دیده شود. مناظره‌گران اغلب در هر مرحله از مناظره به شکلی عمل می‌کنند که گویی در حال برنده شدن هستند؛ حتی اگر برنده نباشند. در حالی‌که در مباحثه کسی در بحث برنده نمی‌شود؛ بلکه هر دو طرف از هم یاد می‌گیرند.

  • جستجوگری در برابر گوش دادن

شرکت‌کنندگان در مناظره سعی می‌کنند که به‌دنبال ناهماهنگی‌های استدلال افراد و بخش‌هایی باشند که بتوانند با آن مخالفت کنند، در حالی‌که در مباحثه هر یک از طرفین فعالانه به صحبت‌های یکدیگر گوش می‌دهند تا در مورد کارکرد آن مباحث برای تجارب و دانش خود فکر کنند.

  • تغییر جهت در مقابل اعتبار

در طول مناظره، طرفین سعی می‌کنند که به منطقه مورد نظر بحث خود برگردند و مناظره را تحت کنترل گیرند. درحالی‌که تغییر جهت در مباحثه معنا نخواهد داشت و بحث را دچار عدم اعتبار می‌کند.

تفاوت‌های اساسی مناظره و مباحثه

 مناظرهمباحثه
محیطرسمی، گاهی اوقات غیررسمیمعمولاً غیررسمی، می‌تواند حرفه‌ای و آکادمیک باشد
شکلشکل مشخصشکل متغیر
هدفپیروزیآموزش
گشودگیعدم تغییر جهت نظراتاحتمال تغییر جهت نظرات
گوش دادنبه‌منظور پیدا کردن خطاهابه‌منظور انعطاف در نظرات
جریانخشکبسیار شناور
نتیجهشفاف و با اعلام برندهممکن است نتیجه و برنده‌ای نداشته باشد

مطالب مرتبط