31 خرداد 1403

تور بازدید دانشجویان از شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی واحد اصفهان، در اردوی نیم روزه دانشجویی بازدید از شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، فرصت حضور در نمایشگاه هجدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی و رویدادهایی نظیر آموزش مهارت‌های رهبری استراتژیک در قالب بازی نبرد پادشاهان، بازارچه‌ طعم فناوری در زندگی، ارائه‌ نیازهای فناورانه و… را برای علاقه‌مندان فراهم می‌کند.

این اردو ویژه دانشجویان دختر استان اصفهان و هزینه ثبت نام آن 20 هزار تومان است. مشتاقان به حضور، تا 25 اردیبهشت ماه فرصت دارند اطلاعات خود را در لینک زیر ثبت کنند:

 https://reg.jdisf.ac.ir/s7