8 اسفند 1402

خدمات تخفیفی ما برای دانشجویان

اگر در استان اصفهان دانشجویید، کافی‌ است فرم عضویت سازمان‌ دانشجویان جهاددانشگاهی اصفهان را تکمیل کنید و از مزایای زیر بهره‌مند شوید:

 50٪ تخفیف شرکت در دوره‌های معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد اصفهان

 30٪ تخفیف استفاده از دوره‌های معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد اصفهان

15٪ تخفیف چاپ کتاب در انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان 

15٪ تخفیف خرید کتاب از کتاب فروشی جهاددانشگاهی واحد اصفهان

 10٪ تخفیف استفاده از خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی جهاددانشگاهی واحد اصفهان