24 فروردین 1403

دستگاه moonbird چیست؟

نویسنده: jdimodir

این دستگاه با تایید علمی، تنها در 10 دقیقه، از طریق تمرین تنفس آهسته، استرس را کاهش می‌دهد. ریتم ملایم آن به عنوان یک راهنما عمل می‌کند و اطمینان می‌دهد که برقراری آرامش حتی در شلوغ ترین لحظات نیز قابل انجام است.

این ویژگی کاهش استرس برای برآورده کردن خواسته های زندگی مدرن طراحی شده است و علاوه بر این، Moonbird مانند یک دوست قبل از خواب به تنفس آهسته شما کمک می‌کند و در نتیجه بهبود 37 درصدی در کیفیت خواب ایجاد می‌کند.

طراحی Moonbird هم مینیمالی و هم کاربردی است. اندازه جمع و جور آن به راحتی در دست شما قرار می‌گیرد و خود دستگاه به آرامی منبسط و منقبض می‌شود. کیفیت ساخت، نشان دهنده توجه به جزئیات است.

مطالب مرتبط