24 فروردین 1403

دوازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

برگزاری زمان برگزاری مسابقات مناظره دانشجویی از 24 بهمن ماه 1402

مرحله استانی دوازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران، از 24 بهمن‌ماه در دفتر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی واحد اصفهان برگزار می‌شود.

رقابت این ۲۲ گروه، از 24 بهمن‌ماه در دفتر سازمان دانشجویان آغاز خواهد شد و گروه‌های موافق و مخالف، رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرند تا داوران، میزان تسلط آن‌ها را بر بحث و توانایی آنان را در پیش برد یک گفت‌وگوی مستدل و منطقی بسنجند و به گروه‌ها امتیاز بدهند.