1 مهر 1402

دوره آموزشی «تدبر در قرآن»

نویسنده: مریم خانی

معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد اصفهان دوره آموزشی «تدبر در قرآن» (سطح مقدماتی) را با عنوان «خوانش قرآن؛ خوانش زندگی» و با رویکرد خیرگزینی و عمل به آن در زندگی برای دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان اصفهان برگزار می‌کند. شروع این دوره، 20 خردادماه 1402 پیش‌بینی شده است.