1 مهر 1402

دوره تربیت تسهیلگر کتابخوانی نوجوان

نویسنده: مریم خانی

در راستای هدف ترویج مطالعه نشر جهاددانشگاهی، معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد اصفهان به تربیت کنشگران عرصه کتاب در سطوح مختلف دانشگاهی و حوزوی می پردازد. این دوره به همین منظور طراحی شده است تا دانشجویان و حوزویان بتوانند مروج کتابخوانی ویژه نوجوانان شوند.

 این دوره 24 ساعته توسط فائزه روحانی، سعیده سیاحیان و محمدرضا رهبری به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.