24 فروردین 1403

دوره تربیت خبرنگار روستا

نویسنده: طاهره شفیعی

این دوره با همکاری معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی و خبرگزاری ایسنا اصفهان در تاریخ 5 ،12 و 19 اسفند ماه 1401 برگزار خواهد شد.

مطالب مرتبط