24 فروردین 1403

دومین نمایشگاه عکس هنرجویان و دانشجویان استاد حسین شجاعی‌منش

زمان: 4 تا 15 اسفند 1402

ساعت بازدید: 16 الی 20

افتتاحیه: جمعه 4 اسفند ساعت 16

نشانی: اصفهان، ابتدای خیابان آمادگاه، روبروی هتل عباسی، ساختمان حوزه هنری، گالری نقشخانه