1 مهر 1402

راهنمای تشکیل کانون در سازمان دانشجویان

نویسنده: سازمان دانشجویان

حتماً شده که دور و برتان را نگاه کنید و ببینید چقدر مشکل هست، یا جای بعضی کارهای ساده و مفید چقدر خالی‌ست. اعضای سازمان دانشجویان این‌طور مواقع فقط آه نمی‌کشند؛ آن‌ها این امکان و توانایی را دارند که با شناسایی این جاهای خالی و البته به واسطه ایده‌های عالی، اقدام به تشکیل یک کانون کنند و در راستای عملیاتی کردن ایده‌های خود قدمی بردارند.

برای تشکیل کانون دانشجویی در سازمان دانشجویان، در گام اول باید عضو این سازمان شد. سپس حداقل 3 و حداکثر 7 دانشجوی دیگر را پیدا کرد که می‌توانند در این مسیر با هم همراه  شوند. در گام دوم، یک نفر از اعضا باید به عنوان دبیر و نماینده دیگر افراد، فرم درخواست تشکیل کانون را در سایت سازمان دانشجویان تکمیل کند.

 بعد از بررسی این درخواست توسط مدیر سازمان، از نماینده کانون دعوت می‌شود تا در شورای شعبه سازمان دانشجویان حضور پیدا کرده و با شرح ایده‌های گروه، مجوز فعالیت را بگیرد.

در گام بعدی، برنامه اجرایی توسط اعضای کانون، تعریف و پس از تائید، با حمایت سازمان دانشجویان توسط آنان اجرا می‌شود.

وارد شدن به مرحله اجرا، شروع یک فصل جدید در زندگی دانشجویان است که در نهایت، منجر به افزایش مهارت‌ها، توانمندی‌ها و همچنین محلی برای کسب تجربه به منظور ورود به محیط حرفه‌ای کار خواهد شد.

خلاصه اینکه برای تشکیل کانون، کافی‌ست ابتدا عضو سازمان دانشجویان شوید https://reg.jdisf.ac.ir/join-student-city/ و سپس فرم تشکیل کانون https://reg.jdisf.ac.ir/kanoon-application-form/ را کامل پر کنید. اگر سؤال بیشتری در این رابطه دارید نیز، می‌توانید با شماره 09366490361 تماس بگیرید.