31 خرداد 1403

حوزه ریاست

جهاد دانشگاهی واحد اصفهان همگام با شکل گیری شورای عالی انقلاب فرهنگی در جهت تحقق اهداف انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۵۹ در دانشگاه اصفهان تشکیل شد. این واحد فعالیت های خود را در راستای سیاست های تدوین شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی با مشارکت در مدیریت دانشگاه ها شروع و پس از بازنگری انجام شده در وظایف این نهاد بعنوان پلی میان دانشگاه و بخش صنعتی و خدماتی کشور به ارائه خدمات همت گمارد. جهاد دانشگاهی واحد اصفهان هم اکنون با چهار معاونت فرهنگی، پژوهشی، آموزشی و پشتیبانی مشغول به فعالیت در سطح استان اصفهان می باشد.

برگزاری اختتامیه رویداد ستفاتک

برگزاری اختتامیه رویداد ستفاتک

مدیر دفتر تجاری‌سازی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان جهاددانشگاهی واحد اصفهان از برگزاری اختتامیه رویداد ستفاتک(ایده تا محصول) خبر داد.