8 اسفند 1402

حوزه ریاست

جهاد دانشگاهی واحد اصفهان همگام با شکل گیری شورای عالی انقلاب فرهنگی در جهت تحقق اهداف انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۵۹ در دانشگاه اصفهان تشکیل شد. این واحد فعالیت های خود را در راستای سیاست های تدوین شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی با مشارکت در مدیریت دانشگاه ها شروع و پس از بازنگری انجام شده در وظایف این نهاد بعنوان پلی میان دانشگاه و بخش صنعتی و خدماتی کشور به ارائه خدمات همت گمارد. جهاد دانشگاهی واحد اصفهان هم اکنون با چهار معاونت فرهنگی، پژوهشی، آموزشی و پشتیبانی مشغول به فعالیت در سطح استان اصفهان می باشد.

خیابان هزارجریب، دانشگاه اصفهان، درب علوم پزشکی، خیابان اندیشه، بعد از تالار غدیر، ساختمان معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد اصفهان، دفتر روابط عمومی

تماس با ریاست

تماس با روابط عمومی