8 اسفند 1402

ساعت کاری آزمايشگاه جهاددانشگاهی اصفهان

ساعت کاری آزمايشگاه تشخيص طبی جهاددانشگاهی اصفهان، شنبه تا پنجشنبه از ساعت 06:30 تا 20:30، به غیر از روزهای تعطیل است.