1 مهر 1402

نشست‌ گفت‌وگو درباره کتاب: شنیدن شهر

نویسنده: کارشناس روابط عمومی

جلسه نقد و بررسی کتاب «شنیدن شهر» با حضور دکتر مهدی ژیانپور و مهوش خادم الفقرایی، در تاریخ 20 اردیبهشت ماه 1401، به همت سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاددانشگاهی واحد اصفهان برگزار شد.