31 خرداد 1403

برگزاری سلسله نشست‌‌های علمی و فرهنگی

روابط ایران و افغانستان بر مبنای مشترکات بسیاری که در تاریخ، فرهنگ و دین داشته‌اند استوار بوده‌ است. در سال‌های پیش از انقلاب ایران روابط خوب و آرامی میان دو کشور برقرار بوده‌ و شاهان دو کشور روابط دوستانه‌ای با یکدیگر داشتند.

در سالهای اخیر با قدرت گرفتن دوباره طالبان، تغییر و تحولاتی در روابط دو کشور به وجود آمده‌ است، از این رو نشست اول از سلسله نشست‌های علمی و فرهنگی که به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد اصفهان و همکاری انجمن مطالعات غرب آسیا و ایما برگزار می‌شود به موضوع تداوم و تغییر در روابط ایران و افغانستان با تاکید بر چرایی و پیامد بازگشت طالبان به قدرت می‌پردازد.

سخنران این نشست سرکار خانم نفیسه واعظ شهرستانی (دانشیار دانشگاه) است.

زمان: چهارشنبه، 29 آذرماه 1402، ساعت 17

مکان: میدان آزادی، بلوار دانشگاه، کتابفروشی اردیبهشت جهاددانشگاهی