8 خرداد 1403

سلسله کارگاه‌های ویراستاری

نویسنده: طاهره شفیعی

این کارگاه مقدمه‌ای برای کارگاه اصلی و تخصصی ویراستاری و درست‌نویسی است که قرار است به‌زودی توسط انتشارات جهاددانشگاهی اصفهان برای دوستداران این مهارت برگزار شود.

مطالب مرتبط