1 مهر 1402

سلسله کارگاه‌های ویراستاری

نویسنده: مریم خانی

این کارگاه مقدمه‌ای برای کارگاه اصلی و تخصصی ویراستاری و درست‌نویسی است که قرار است به‌زودی توسط انتشارات جهاددانشگاهی اصفهان برای دوستداران این مهارت برگزار شود.