1 مهر 1402

سومین دوره مسابقات ملی کتاب سه‌ دقیقه‌ای

نویسنده: مریم خانی

سومین دوره مسابقات ملی کتاب سه دقیقه‌ای در دو بخش آزاد و تخصصی توسط انتشارات جهاددانشگاهی واحد اصفهان برگزار می‌شود.