8 خرداد 1403

سومین دوره مسابقات ملی کتاب سه‌ دقیقه‌ای

نویسنده: طاهره شفیعی

سومین دوره مسابقات ملی کتاب سه دقیقه‌ای در دو بخش آزاد و تخصصی توسط انتشارات جهاددانشگاهی واحد اصفهان برگزار می‌شود.

مطالب مرتبط