3 مرداد 1403

شهرکاوی اول: اصفهان را سنتی می‌خواهیم یا مدرن؟

نویسنده: jdimodir

اولین دوره نشست شهرکاوی چهارشنبه، 29 دی 1400، راس ساعت 15 برگزار شد. در این نشست گفتگو با فعالین، آکادمیست‌ها و مسئولان حوزه جامعه شناسی، شهرسازی و تاریخ با موضوع اصفهان سنتی یا مدرن در ابعاد مختلف اجتماعی، تاریخی و شهری انجام شد.

مطالب مرتبط