8 اسفند 1402

شهرکاوی دوم: المان‌ها به چه کار شهر می‌آیند؟

نویسنده: jdimodir

دومین دوره نشست شهرکاوی چهارشنبه، 29 تیر 1401، راس ساعت 15 برگزار شد. در این نشست گفتگو با فعالین، آکادمیست‌ها و مسئولان حوزه جامعه شناسی، شهرسازی، تاربخ، معماری و مرمت و گرافیک با تأثیر المان‌ها بر شهر در ابعاد مختلف اجتماعی، هنری، تاریخی، فرهنگی و شهری انجام شد.