8 خرداد 1403

شهرکاوی سوم: مناسک و شهر چگونه بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند؟

نویسنده: jdimodir

سومین دوره نشست شهرکاوی چهارشنبه، 30 شهریور 1401، راس ساعت 15 برگزار شد. در این نشست گفتگو با فعالین، آکادمیست‌ها و مسئولان حوزه انسان‌شناسی، جامعه شناسی، شهرسازی و مسائل دینی با محوریت تأثیر مناسک بر شهر در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و شهری انجام شد.

مطالب مرتبط