8 خرداد 1403

شهرکاوی چهارم: اولویت‌های توسعه گردشگری استان اصفهان کدامند؟

نویسنده: jdimodir

چهارمین دوره نشست شهرکاوی چهارشنبه، 31 خرداد، راس ساعت 17:30 در سرای بدیع برگزار شد. در این نشست گفتگو با فعالین، آکادمیست‌ها و مسئولان حوزه گردشگری با محوریت چهار مورد شاخص در مباحث گردشگری انجام شد:

  • تاکید بر احیای محور زاینده‌رود
  • تاکید بر پهنه‎‌ها و محورهای کویری
  • تاکید بر بازآفرینی بافت تاریخی
  • تاکید بر توسعه بوم‌گردی

در نهایت، راهکار گفتگوکننده برای توسعه این نوع از گردشگری و مواجهه موثر با چالش‌های نهادی، مدیریتی، اقتصادی و فرهنگی چیست؟

مطالب مرتبط