15 آذر 1402

دانستنی‌های دانشجویی

هرآنچه باید درباره حذف و اضافه بدانید

هرآنچه باید درباره حذف و اضافه بدانید

شما به عنوان یک دانشجو ممکن است به‌خاطر تداخل ساعت برگزاری، کمبود ظرفیت‌ها و... در زمان انتخاب‌واحد، درسی را که می‌خواستید نتوانستید انتخاب کنید، یا دروسی را برداشته باشید که بخواهید مطالعه آن را به زمان دیگر موکول یا با تدریس استاد دیگری تجربه کنید.

چیزهایی هست که هر دانشجویی باید بداند

چیزهایی هست که هر دانشجویی باید بداند

طبیعی است که دانشجو در بدو ورود به دانشگاه، به علت عدم آشنایی کافی نسبت به محیط، دچار سردرگمی شود. دانشجویان معمولا آگاهی اجمالی و خیلی کلی از دانشگاه دارند، شاید پیش از ورود به دانشگاه آگاهی ضمنی تا حدی ایجاد شده است اما برخی نکات وجود دارد که نیاز است همه دانشجویان آن‌ها را بدانند.

آنچه یک ترم اولی باید بداند

آنچه یک ترم اولی باید بداند

تمام دانشجویان، حتی آن‌ها که ترم آخر و در حال فارغ التحصیل شدن هستند، تجربه‌ای مشابه شما داشته، تمام نگرانی‌ها را کنار بگذارید و خودتان را درگیر قضاوت دیگران نکنید.

حقوق آموزشی و پژوهشی دانشجویان

حقوق آموزشی و پژوهشی دانشجویان

دانشجویان در طول ترم تحصیلی حقوق و وظایفی دارند. حقوق دانشجویان در اَشکال حقوق آموزشی، حقوق صنفی و رفاهی؛ حقوق فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و حقوق صنفی مطرح است. حقوق آموزشی و پژوهشی ازجمله کاردبردترین حقوقی است که برای دانشجویان وضع شده است.