31 خرداد 1403

طلای سیاه پژوهش

در دنیای امروز فناوری با سرعت بی‌پایانی درحال‌توسعه است، این توسعه و همه‌گیری باعث اهمیت بیشتر داده در تمامی بخش‌های عادی یک زندگی روزمره می‌شود.