8 خرداد 1403

فراخوان پذیرش مقاله

نویسنده: سمیرا قاسمی

فصل‌نامه‌ علمی پژوهش‌های مکانی_فضایی، برای شماره‌ زمستان در محورهای مطالعاتی زیر مقاله می‌پذیرد:

  • چالش‌های عمومی در مطالعه و طراحی فضاهای شهری
  • رویکردها و روش‌های نوین در مطالعات فضای شهری
  • مطالعات فضای شهری پایدار
  • مطالعات اجتماعی فضای شهری
  • مطالعات اقتصادی فضای شهری
  • مطالعات زیست محیطی فضای شهری
  • مطالعات تاریخی فضای شهری
  • مطالعات مکانی فضاهای شهری
  • فضاهای شهری و فن‌آوری اطلاعات 
  • آمایش جغرافیایی فضا

اطلاعات بیشتر

                                                                  

مطالب مرتبط