24 فروردین 1403

فصل دوم سلسله‌ نشست‌های«قرآن به‌مثابه متن ادبی»

خبرگزاری ایکنا شعبه اصفهان برگزار می‌کند:

فصل دوم سلسله‌ نشست‌های «قرآن به‌مثابه متن ادبی»
با عنوان:«درسگفتارهای روایت در قرآن»

با ارائه: دکتر امیر احمدنژاد، عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

یکشنبه‌ها:
۱۶ و ۳۰ مهرماه
۱۴ و ۲۸ آبان‌ماه
و ۱۲ آذرماه ۱۴۰۲
ساعت ۱۶ بعدازظهر

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بعد از پارکینگ رستوران غدیر، معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی اصفهان،(ساختمان شهید محسن سرمدی)

لینک نشست مجازی: https://www.roytab.ir/w/d/425