3 مرداد 1403

فصل سخن پیش‌رو: کتاب «هیچکاک و آغاباجی»

نویسنده: طاهره شفیعی

فصل سخن هیچکاک و اغاباجی

روز سه‌شنبه، بیست و یکم شهریورماه جاری، از ساعت ۱۷ بعدازظهر، جلسه جمع‌خوانی کتاب «هیچکاک و آغاباجی» با حضور سعید محسنی و سعیده سیاحیان در کتابفروشی اردیبهشت جهاددانشگاهی برگزار می‌شود.

مطالب مرتبط