8 اسفند 1402

فصل سخن: کتاب «توسعه‌پایدار و محیط‌زیست در سیاست خارجی ایران»

نویسنده: طاهره شفیعی

چهارشنبه 19 مهرماه ۱۴۰۲ در کتاب اردیبهشت جهاددانشگاهی اصفهان به نقد و بررسی کتاب «توسعه‌پایدار و محیط‌زیست در سیاست خارجی ایران» نوشته دکتر جواد امین منصور با حضور نویسنده کتاب و دکتر علی امیدی و دکتر احمد خاتون آبادی خواهیم نشست.

کتاب «توسعه‌پایدار و محیط‌زیست در سیاست خارجی ایران» به‌قلم آقای دکتر جواد امین‌منصور در 375 صفحه توسط مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امورخارجه منتشر شد. در درگاه اول کتاب به واژه‌ها و مفاهیم، نظریه‌ها و انواع رهیافت‌ها برای اجرای سیاست‌های مربوط به محیط‌زیست و توسعه‌پایدار درجهان اشاره شده و روند تحول در مباحث و نتایج گردهمایی‌های مهم بین‌المللی در زمینه‌های توسعه‌پایدار و محیط‌زیست تشریح شده‌اند. در درگاه دوم به اسناد بالادستی مرتبط با محیط‌زیست و توسعه‌پایدار در کشور برای روشن‌شدن زمینه‌های سیاسی و حقوقی اشاره و سپس وضعیت محیط‌زیست کشور، عملکرد در داخل و مشارکت دولت‌های مختلف در ج.ا. ایران در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز چگونگی جذب منابع مالی بین‌المللی برای پروژه‌های ملی مربوط به محیط‌زیست بررسی شده است. در پایان، مطالب جمع‌بندی و نتیجه آن در قالب پیشنهادی برای اقدام در چارچوب سیاست‌ها به‌ویژه سیاست خارجی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در پرتو توسعه‌پایدار با مدیریت مطلوب محیط‌زیست به‌منظور نجات از بحران کنونی کشور ارایه شده است. پژوهشگر در کتاب به این نتیجه می‌رسد که وضعیت موجود، مسیری پُرمخاطره است چون محیط‌زیست کشور در معرض نابودی است، باید در سیاست‌های داخلی و خارجی کشور حفاظت از محیط‌زیست در اولویت قرارگیرد و می‌توان با برنامه‌ریزی جامع و دقیق داخلی و نیز بهره‌برداری از فضای سیاسی بین‌المللی کنونی و پیش‌گرفتن سیاست خارجی مناسب، امکان حفاظت از محیط‌زیست در کشور را فراهم کرد.