8 خرداد 1403

فصل سخن: کتاب «فیلم و جامعه ایرانی»

نویسنده: طاهره شفیعی

سه‌شنبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۲ در کتاب اردیبهشت جهاددانشگاهی اصفهان به نقد و بررسی کتاب «فیلم و جامعه ایرانی» نوشته احسان آقابابایی، با حضور نویسنده کتاب خواهیم نشست.

مطالب مرتبط