8 خرداد 1403

فصل سخن: کتاب «فیلم و جامعه ایرانی»

نویسنده: طاهره شفیعی

سه‌شنبه 9 آبان ماه ۱۴۰۲ در کتاب اردیبهشت جهاددانشگاهی اصفهان به نقد و بررسی کتاب «فیلم و جامعه ایرانی» نوشته احسان آقابابایی، با حضور نویسنده کتاب خواهیم نشست.

معرفی کتاب

کتاب فیلم و جامعه ایرانی نوشته احسان آقابابایی یکی از کتاب‌های انتشارات دانشگاه اصفهان است.

سینمای ایران همواره به واقعیت‌های جامعه پرداخته است. در این کتاب نحوه بازنمایی نهادهای اجتماعی، طبقات اجتماعی، زنان، قومیت و جنگ را در سینمای ایران مطالعه می‌کنیم. همین‌طور، پیش‌فرض‌های جامعه‌شناسی به استقبال سینما می‌روند تا مفاهیم و نظریه‌های جامعه‌شناسی در فیلم‌های سینمای ایران کشف رمز شوند. این اکتشاف در جهت توسعه جامعه‌شناسی در حوزه رسانه عمل خواهد کرد. این کتاب در ده فصل تنظیم شـده اسـت.

کتاب «فیلم و جامعه ایرانی»یکی از کتاب‌های کاربردی و جامع برای استفاده دانشجویان و پژوهشگران است.

مطالب مرتبط