15 آذر 1402

فصل سخن: کتاب «هنر دنیای باستان»

نویسنده: مریم خانی

سه‌شنبه 30 آبان ماه ۱۴۰۲ در کتاب اردیبهشت جهاددانشگاهی اصفهان به نقد و بررسی کتاب «هنر دنیای باستان» نوشته نصراله تسلیمی، با حضور نویسنده کتاب و دکتر حامد یونسی خواهیم نشست.