24 فروردین 1403

قرآن به‌مثابه متن ادبی

سلسله‌نشست‌های «قرآن به‌مثابه متن ادبی» به بررسی وجوه ادبی و زیبایی‌شناسانه قرآن می‌پردازد.

فصل دوم سلسله‌ نشست‌های «قرآن به‌مثابه متن ادبی» با عنوان «درسگفتار های روایت در قرآن» و با ارائه
دکتر امیر احمدنژاد، عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان برگزار می‌شود.

زمان‌های برگزاری

۱۶ و ۳۰ مهر ماه
۱۴ و ۲۸ آبان ماه
و ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۲

ساعت ۱۶

مکان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بعد از پارکینگ رستوران غدیر، معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی اصفهان(ساختمان شهید محسن سرمدی)