31 خرداد 1403

محتوای چند رسانه ای معاونت پژوهشی

جلسه مشترک پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و جهاددانشگاهی واحد اصفهان 

جلسه مشترک پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و جهاددانشگاهی واحد اصفهان 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد اصفهان، جلسه هم‌اندیشی رئیس و اعضای پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده الهیات و خانواده و دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با رئیس و معاونان جهاددانشگاهی واحد اصفهان ظهر روز سه شنبه (20 تیرماه) برگزار شد.