1 مهر 1402

معاونت پشتیبانی

معاونت پشتیبانی با فلسفه ارائه خدمات مورد نیاز، به موقع، به اندازه و مناسب در جهت دستیابی به اهداف واحد ایجاد شده است. در این راستا اهمیت و نقش این معاونت برای دستیابی به اهداف دارای پیچیدگی، گستردگی و تنوع وظایف و مسئولیت‌هاست. تدوین استراتژی‌های معاونت به خصوص استراتژی‌ها و سیاست‌های امور پشتیبانی اعم از منابع انسانی، اداری، مالی، فنی و عمومی در راستای اهداف کلی واحد بوده و با الهام از برنامه‌های مصوب واحد صورت می‌گیرد.

مشارکت در تصمیم‌سازی‌های مشترک با سایر معاونت‎ها و پشتیبانی از اجرای این تصمیم‌ها و تعامل با سایر دستگاه‌های برون‌سازمانی از وظایف این معاونت است و از سه زیر مجموعه اداره امور اداری و عمومی ، اداره امور مالی و فناوری اطلاعات تشکیل می‌گردد که هر یک با وظایف خاص خود نقش عمده‌ای در پیشرفت برنامه‌های واحد خواهند داشت.

فراخوان اهدا کتاب‌های کنکور و زبان به دانش آموزان سیستان و بلوچستان

موسسه پیوند سبا با همکاری معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد اصفهان در نظر دارد نسبت به جمع آوری کتاب‌های کمک آموزشی-آمادگی کنکور علوم انسانی و تجربی(دست دوم) و زبان انگلیسی برای دانش آموزان بخش بنت سیستان و بلوچستان اقدام کند.

مهرماه 1402

مراکز آموزشی جهاددانشگاهی اصفهان

بخوانید

خدمات تخفیفی ما برای دانشجویان

اگر در استان اصفهان دانشجویید، کافی‌ است فرم عضویت سازمان‌ دانشجویان جهاددانشگاهی اصفهان را تکمیل کنید و از مزایای ویژه بهره‌مند شوید.

سازمان دانشجویان

بخوانید

چهارمین دوره طرح ملی «فصل سخن»

این طرح به همت سازمان انتشارات جهاددانشگاهی و با هدف تقویت روحیه نقادی علمی در جامعه دانشگاهی، به‌ویژه دانشجویان و نیز ایجاد فضای نقد و گفت‌وگو و نقد درباره محتوای کتاب‌های حوزه علوم انسانی اجرا می‌شود.

بهار - زمستان 1402

معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

بخوانید