24 فروردین 1403

معرفی دپارتمان گروه هنر در نمایشگاه بین‌المللی اصفهان

مرکز خواجو جهت معرفی گروه دپارتمان هنر در نمایشگاه بین‌المللی اصفهان از تاریخ 2 تا 6 اسفند ماه از ساعت 15 تا 21  در نمایشگاه بین‌المللی اصفهان حضور پیدا می‌کند.