1 مهر 1402

نشست قرآن به مثابه متن ادبی

نویسنده: مریم خانی

نشست‌های «قرآن به‌مثابه متن ادبی» با هدف بررسی وجوه ادبی و زیباشناختی قرآن کریم، به‌صورت ماهیانه، از سوی خبرگزاری ایکنا شعبه اصفهان و با ارائه دکتر امیر احمدنژاد، عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان در معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد اصفهان برگزار می‌شود. اولین نشست در تاریخ 27 فروردین‌ماه 1402، ساعت 16 برگزار خواهد شد.