1 مهر 1402

نشست‌ گفت‌وگو درباره کتاب: زیبایی نزد روزبهان

نویسنده: مریم خانی

جلسه نقد و بررسی کتاب «زیبایی نزد روزبهان» با حضور دکتر سعید بینای مطلق و دکتر محمدرضا نصر اصفهانی و دکتر کورنگ بهشتی و علیرضا محمدی بارچانی درتاریخ 18بهمن ماه 1401 به همت سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاددانشگاهی واحد اصفهان برگزار شد.