8 خرداد 1403

هرآنچه باید درباره حذف و اضافه بدانید

نویسنده: طاهره شفیعی

شما به عنوان یک دانشجو ممکن است به‌خاطر رعایت پیش‌نیاز، هم نیاز، تداخل ساعت برگزاری، کمبود ظرفیت‌ها و هزار و یک دلیل دیگر در زمان انتخاب واحد، درسی را که می‌خواستید نتوانستید انتخاب کنید، یا دروسی را برداشته باشید که بخواهید مطالعه آن را به زمان دیگر موکول و یا با تدریس استاد دیگری تجربه کنید. دانشجو می‌تواند پس از آغاز هر نیمسال تحصیلی در مهلتی که در تقویم دانشگاهی تعیین شده است تعدادی از دروس انتخابی خود را در صورت موافقت گروه آموزشی مربوط حذف کند و یا درس یا دروس دیگری علاوه بر آنچه قبلا انتخاب کرده، انتخاب نماید.

حذف و اضافه

دانشجو پس از آغاز نیمسال تحصیلی می‌تواند در فرصتی که در تقویم آموزشی تعیین شده (که معمولاً دو هفته بعد از انتخاب واحد اصلی است) اقدام به حذف یا اخذ دروسی در صورت موافقت گروه آموزشی مربوطه کند.
شما در حذف و اضافه می‌توانید حداکثر دو درس را اخذ و یا دو درس که قبلاً انتخاب کردید را حذف کنید.
تعداد واحدهای انتخابی دانشجوی کارشناسی در یک نیمسال نباید از ۱۲ کمتر واز ۲۰ بیشتر باشد.
حذف و اضافه در ترم تابستان وجود ندارد.

دانشجویانی که در ترم‌های گذشته معدل الف را در میان هم‌دوره‌ای‌های خود کسب کرده باشند، در صورت تمایل می‌توانند تا ۲۴ واحد انتخاب واحد کنند.

حذف تک درس

دانشجویان فقط مجاز به حذف یک درس نظری هستند. دانشجو می‌تواند در صورت وقوع شرایط اضطراری تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیم‌سال، صرفاً یک درس نظری را با تأیید گروه آموزشی حذف کند.
تعداد واحدهای باقی مانده پس از حذف اضطراری نباید کمتر از ۱۲ واحد شود. دروس عملی (آزمایشگاهی، کارگاهی، پروژه، کارآموزی و…) قابل حذف اضطراری نیست. چنانچه تا آخرین مهلت حذف اضطراری واحدهای اضافه دانشجو حذف نشود مطابق مقررات پس از امتحانات پایان ترم، واحدهای اضافه حذف خواهد شد.

حذف ترم

در شرایط خاص، حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تایید شورای آموزشی دانشگاه قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات انجام می‌شود.

ارسال درخواست مرخصی تحصیلی باید حداقل دو هفته قبل از شروع ترم و حداکثر قبل از پایان زمان حذف و اضافه باشد تا امکان حذف دروس انتخاب شده و صرفاً پرداختن شهریه ثابت فراهم باشد.
حذف ترم شامل پرداخت شهریه ثابت و متغیر می‌شود. دانشجویان کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته می‌توانند در طول دوره تنها یک بار از فرصت مرخصی یا حذف ترم استفاده کنند. دانشجویان کارشناسی پیوسته مجموعاً دوبار می‌تواند از فرصت مرخصی یا حذف ترم استفاده کنند. چنانچه دانشجو در هیچیک از امتحانات پایان ترم شرکت نکند تمام واحدهای ترم مزبور حذف خواهد شد (حذف ترم) اما شهریه‌های ثابت و متغیر دروس اخذ می‌شود.

حذف پزشکی

حذف پزشکی یا حذف اضطراری به دانشجو این موقعیت را می‌دهد که چند روز قبل از جلسه امتحان پایان ترم، آن واحد درسی را حذف کرده و بدون شرکت در امتحان نمره صفر برای وی منظور نشود. در واقع به این صورت بدون آنکه شرکت نکردن در امتحان پایان ترم، لطمه‌ای به معدل و سابقه تحصیلی دانشجو وارد کند، می‌تواند با حذف اضطراری یا حذف پزشکی آن واحد خاص، فرصت گذراندن دوباره و شرکت در امتحان پایان ترم در ترمی دیگر را برای خود فراهم کند.

اگر زمان حذف اضطراری سپری شده و همچنان نیاز به حذف یک واحد درسی و عدم حضور در جلسه امتحان را داشته باشید، امکان حذف پزشکی تا یک روز بعد از برگزاری امتحان برقرار است.

برای حذف پزشکی باید دانشجو دارای برگه تائید شده توسط پزشک بوده یا پرونده پزشکی داشته باشد. با این شرایط دانشجو پس از عدم حضور در جلسه امتحان به آموزش دانشگاه مراجعه کرده و ضمن ارائه پرونده پزشکی خود، تقاضای حذف پزشکی درس مربوطه را می‌نماید.

لازم به ذکر است که هر دانشجو برای استفاده از موقعیت حذف پزشکی، به هیچ وجه نباید در جلسه امتحان آن واحد درسی حاضر شده و برگه حضور را امضا کند. در این صورت و در شرایطی که سر جلسه حضور داشته باشد، امکان استفاده از حذف پزشکی به طور کامل برداشته خواهد شد.

نکات مهم

غیبت دانشجو بیش از ۳ جلسه از ۱۶ جلسه برگزاری هر درس موجب حذف آن درس می‌شود. (شایان ذکر است شهریه آن درس مسترد نخواهد شد) غیبت در جلسه امتحان هر درس موجب حذف آن درس خواهد شد. (شهریه درس مسترد نخواهد شد) حذف ترم تحصیلی و یا مرخصی تحصیلی و نیز حذف دروس در سنوات مجاز دانشجو لحاظ می‌شود و تنها در شرایط خاص مانند مرخصی پزشکی (در صورت تایید پزشک معتمد دانشگاه و شورای آموزش) و برای دانشجویان خانم در صورت مرخصی زایمان، حداکثر دو نیمسال تحصیلی به سنوات مجاز آنها اضافه می‌شود.

در نهایت توصیه ما پیش رفتن بر اساس چارت درسی است که گروه و وزارت علوم طراحی کرده، چرا که امکان دارد برخی از درس‌ها فقط سالی یک‌بار ارائه شود.

منبع: سازمان دانشجویان ایران

مطالب مرتبط